0832 166 566 - 098 8240 017

Hợp tác

Hợp tác

Công ty Nhật King rất mong muốn hợp tác với các cá nhân, công ty… Hoặc các bạn sinh viên để cùng nhau đem sản phẩm chất lượng tốt nhất tới khách hàng cuối.

Là cộng tác viên, đại lý. Bạn sẽ có các quyền lợi:
+ Được cung cấp các tài liệu liên quan tới vấn đề kỹ thuật triển khai hệ thống
+ Được cung cấp tài khoản kiểm soát hệ thống khách hàng
+ Và rất nhiều ưu đãi khác…

Để hiểu rõ thêm về cách thức và các chính sách cộng tác viên, đại lý. Vui lòng gửi email về shopnamtrungbo@gmail.com.

Trân trọng.