0832 166 566 - 098 8240 017

Hướng dẫn

Phát hành hóa đơn điện tử cho khách hàng

Phát hành hóa đơn điện tử cho khách hàng

Các tổ chức có thể phát hành hóa đơn điện tử cho khách hàng theo hai hình thức sau:
-    Phát hành hóa đơn riêng lẻ: áp dụng trong trường hợp số lượng khách hàng ít.
-   Phát hành hóa đơn theo lô: phát hành các hóa đơn mới tạo lập trong một thời gian nhất định, ví dụ: phát hành hóa đơn Internet hàng tháng, phát hành hóa đơn truyền hình cáp hàng tháng,…
Phần mềm hỗ trợ 2 cấp duyệt như sau:
-    Nhân viên tổ chức: thực hiện lệnh tạo hóa đơn điện tử mới.
-   Lãnh đạo/người quản lý trong tổ chức: thực hiện ký số lên hóa đơn điện tử để xác nhận phát hành. Có 3 hình thức ký số như sau:
          a. Ký số tập trung tại tổ chức phát hành hóa đơn thông qua thiết bị HSM Mini. Khi đó, nhân sự phụ trách sẽ đăng nhập vào phần mềm để phát hành hóa đơn và ký số lên hóa đơn.
          b. Ký số thông qua trang web của phần mềm phát hành hóa đơn điện tử do chúng tôi xây dựng trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Giao tiếp giữa PKI token và thiết bị di động thông qua cổng Audio và thông qua SIM PKI
          c. Ký số thông qua trang web của phần mềm phát hành hóa đơn điện tử do chúng tôi xây dựng. Nhân sự phụ trách sẽ sử dụng máy tính truy cập vào trang web này và thực hiện ký số bằng PKI token.

Màn hình lựa chọn phương thức ký và phát hành hóa đơn