0832 166 566 - 098 8240 017

Hóa đơn điện tử

Quản lý dễ dàng

Hóa đơn điện tử được tạo lập đơn giản chỉ trong vài bước click chuột,.. Quản lý online, hiệu quả, đơn giản, không cần cài đặt. An toàn dữ liệu với chữ ký số.

Hóa đơn điện tử

Giải pháp tối ưu

HoadonSo.online có đầy đủ nghiệp vụ về hóa đơn điện tử: lập mới, điều chỉnh, thay thế, xóa bỏ hóa đơn,.. Một giải pháp toàn diện về hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử

Tiết kiệm chi phí

Không phải in ấn hóa đơn, hóa đơn được lập, vận chuyển hóa đơn đến khách hàng bằng phương tiện điện tử (không phải in, không phải chuyển phát nhanh,..) ..

Hóa đơn điện tử

Kết nối mở rộng

Tích hợp truyền nhận dữ liệu từ các hệ thống phần mềm CRM, ERP, phần mềm kế toán và các phần mềm có sẵn tại doanh nghiệp ...